Sem vložte podnadpis

Adresný bod

Nový zákon o registri adries rozširuje aj povinné prílohy k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla. Žiadatelia musia priniesť okrem vyplnenej žiadosti aj doklad o vlastníctve k pozemku, či o inom práve k pozemku, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán zamerania stavby a aj zameranie adresného bodu.

Aký je postup ak chcem adresný bod?

  • V prvom rade nás treba kontaktovať, my od vás budeme potrebovať tieto informácie parcelné číslo a katastrálne územie. Najlepšie spravíte ak použijete náš kontaktný formulár, ktorý nájdete po stlačení tlačidla Chcem adresný bod, ktorý nájdete na konci tejto stránky.
  • Následne prídeme adresný bod zamerať, zameranie adresného bodu trvá chvíľku, v prípade, ak nemáte plot a vieme sa ku vchodu budovy dostať bez vašej pomoci, tak pri zameraní adresného bodu ani nemusíte byť.
  • V poslednom kroku vyhotovíme elaborát o zameraní adresného bodu. Elaborát obvykle vyhotovíme do 48 h prípadne aj skôr.

Koľko stojí adresný bod?

Zameranie a vyhotovenie elaborátu stojí 50,- eur, v prípade ak sme Vám vyhotovovali geometrický plán na zameranie danej stavby, tak v tom prípade stojí adresný bod 40,- eur.