Základný orientačný  cenník geodetických prác 

Geometrický plán na zameranie stavby alebo prístavby ku kolaudácií

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 27 €) 

od 240 €

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby alebo prístavby

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 27 €) 

od 240 €

Geometrický plán na obnovu právneho stavu

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 27 €) 

od 260 €

Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 27 €) 

 od 200 €

Geometrický plán na rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľnosti

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 27 €) 


od 220 €

Geometrický plán na vyňatie z poľnohospodárskeho fondu

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 27 €) 

od 220 €

Vyhotovenie ďalších 3 kópií geometrického plánu na úradné overenie

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 7 €) 

3 €

Zameranie adresného bodu (geodetického bodu)

70 €

Polohopisno-výškopisné zameranie

od 150 €

Vytýčenie hranice parcely

od 150 €

Vytýčenie stavby alebo staveniska

od 150 €

Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu vnútorných priestorov budov

od 1 €/m2

Konzultácia

zadarmo

Doživotná archivácia dát na našich serveroch

zadarmo

Poskytovanie údajov v digitálnej podobe našim klientom

zadarmo

Ceny sú uvedené bez dph, sme platcami dph.

Cenník je len orientačný. Cena geodetických prác sa môže líšiť v závislosti od rozsahu prác, náročnosti, požadovanej presnosti, členitosti terénu a objektov a ďalších faktorov. Pre stálych klientov alebo pri odbere viacerých služieb ponúkame množstevné zľavy. Ak máte záujem o presnú cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať. Cenovú ponuku vypracujeme zdarma. Pri malých zákazkách vypracujeme cenovú ponuku do niekoľkých hodín. Najlepšie spravíte ak vyplníte kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke po kliknutí na tlačidlo kontakt nižšie.