Základný orientačný cenník geodetických prác 

Geometrický plán na zameranie stavby alebo prístavby ku kolaudácií

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 40 €) 

od 220 €

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby alebo prístavby

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 40 €) 

od 220 €

Geometrický plán na obnovu právneho stavu

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 40 €) 

od 260 €

Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 40 €) 

 od 190 €

Geometrický plán na rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľnosti

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 40 €) 


od 220 €

Geometrický plán na vyňatie z poľnohospodárskeho fondu

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 40 €) 

od 200 €

Vyhotovenie ďalších 3 kópií geometrického plánu na úradné overenie

(cena uvedená bez správneho poplatku (kolok) + 10 €) 

3 €

Zameranie adresného bodu (geodetického bodu)

60 €

Polohopisno-výškopisné zameranie

od 130 €

Vytýčenie hranice parcely

od 120 €

Vytýčenie stavby alebo staveniska

od 130 €

Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu vnútorných priestorov budov

od 1 €/m2

Zameranie uličných pásov

Na vyžiadanie

Predralizačné zameranie

od 130 €

Konzultácia

zadarmo

Doživotná archivácia dát na našich serveroch

zadarmo

Poskytovanie údajov v digitálnej podobe našim klientom

zadarmo

Cenník je len orientačný. Cena geodetických prác sa môže líšiť v závislosti od rozsahu prác, náročnosti, požadovanej presnosti, členitosti terénu a objektov a ďalších faktorov. Pre stálych klientov alebo pri odbere viacerých služieb ponúkame vernostné zľavy. Ak máte záujem o presnú cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať. Cenovú ponuku vypracujeme zdarma a do niekoľkých hodín. Najlepšie spravíte ak vyplníte kontaktný formulár, ktorý nájdete na stránke po kliknutí na tlačidlo kontakt nižšie.