Plány skutočných vyhotovení

Venujeme sa aj tvorbe plánov skutočných vyhotovení:

  • vodovodu  a vodovodných prípojok,
  • kanalizácie a kanalizačných prípojok,
  • elektroenergetických zariadení.

Na to, že potrebujete plán skutočného vyhotovenie pre vodovod alebo kanalizáciu je potrebné myslieť už pri vyhotovovaní vodovodu a kanalizácie a to z dôvodu, že je nutné zameranie priebehu potrubia vo výkope. Na záver je ešte potrebné zameranie povrchu a povrchových znakov po zasypaní výkopu a vybudovaní napr. spevnenej komunikácií. Všetky merania a výkresy sú u nás v digitálnej podobe bezplatne a doživotne zálohované.