Polohopisno výškopisné zameranie

Zameranie polohopisu a výškopisu je jeden zo základných úkonov vykonávaných v geodézií. Pri zameraní polohopisu sa všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území zamerajú a prenesú do mapy. Pri zameraní polohopisu a výškopisu sa okrem objektov zameriava aj samotný priebeh terénu. Výsledkom prác je digitálna mapa, ktorá môže slúžiť ako podklad pre projektovú činnosť. Digitálna mapa je vyhotovená v 2D respektíve 3D. Všetky digitálne mapy, ktoré vytvoríme sú u nás doživotne bezplatne zálohované na našich serveroch. Tým pádom je možné mapy kedykoľvek editovať, dopĺňať a pod. Digitálne mapy vieme poskytnúť rozličných formátoch podľa požiadaviek zákazníka. 

Pri meraní používame profesionálne vybavenie, ktoré umožňuje merať rýchlo a presne. Pri meraní myslíme aj na bezpečnosť, preto sme vybavený rozličnými bezpečnostnými prvkami ako napríklad kužele, reflexné oblečenie, výstražné svetlá. Vysoký dôraz na bezpečnosť a profesionálne vybavenie nám umožňuje vykonávať zameranie polohopisu a výškopisu aj pri cestách, križovatkách, stavbách alebo v priemyselných zónach aj za plnej prevádzky.

Fotky z doterajších meraní polohopisu a výškopisu nájdete v našej fotogalérií.

Robíme polohopisné a výškopisné plány aj veľkého rozsahu ako napríklad mapovanie obcí, uličných pásov a podobne. Polohopisné a výškopisné plány robíme aj podľa smernice T-326 pre Slovak Telekom, taktiež disponujeme aj programovým vybavením na kontrolu výkresov pre Slovak Telekom.