Predrealizačné zameranie

Táto služba je dôležitá pre každého, kto plánuje stavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti.

V našej spoločnosti sme odborníkmi na geodetické merania a môžeme Vám pomôcť s predrealizačným zameraním Vašej nehnuteľnosti. Táto služba umožňuje získať presné údaje o danej nehnuteľnosti, ktoré sú následne použité pri plánovaní stavby, dostavby alebo rekonštrukcie.

Predrealizačné zameranie zahŕňa zistenie a zaznamenanie presných rozmerov, tvaru a polohy nehnuteľnosti. Ako napríklad rozmery okien, veľkosť stavebných otvorov, poloha inžnierskych sietí vo vnútri objektu, výmera miestností, poloha nosných stĺpov objektu a pod. Tieto údaje sú následne použité pre tvorbu projektu a výkresov, ktoré sú potrebné pre stavbu alebo rekonštrukciu. Zameranie tiež umožňuje zistiť vlastnosti terénu a prípadné nezrovnalosti, ktoré sa musia vyriešiť pred samotnou stavbou.

Pri predrealizačnom zameraní používame najmodernejšie technológie, ktoré nám umožňujú získať presné údaje o danej nehnuteľnosti. Naše geodeti sú vybavení špeciálnym vybavením, ktoré umožňuje získať údaje o výškových rozdieloch a polohách s vysokou presnosťou.

Naša služba je prispôsobená potrebám našich klientov. Sme presvedčení, že naša odbornosť a skúsenosti nám umožňujú dosiahnuť vynikajúce výsledky pre našich klientov. Naši geodeti sú odborníci, ktorí majú roky skúseností v oblasti geodézie a sú pripravení Vám pomôcť s akýmkoľvek projektom.

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poskytneme viac informácií o našich službách a o tom, ako Vám môžeme pomôcť pri predrealizačnom zameraní Vašej nehnuteľnosti.