Na tejto stránke nájdete odkazy na webové stránky, kde si môžete zistiť viacero informácií o Vašom pozemku alebo stavbe z pohodlia domova.

Mapový klient ZBGIS je pomerne nový nástroj, ktorý poskytuje množstvo informácií a pozemkoch a stavbách. Na stránke nájdete katastrálnu mapu, kde po kliknutí na danú parcelu sa zobrazia základné údaje ako napríklad výmera, číslo listu vlastníctva, vlastník, súpisné číslo stavby a pod. Ďalej je možné na stránke stiahnuť aj informatívny výpis listu vlastníctva. Stránka obsahuje aj vyhľadávač, ktorý je veľmi jednoduchý a umožňuje vyhľadávať parcely pomocou parcelného čísla. Ďalším zaujímavým nástrojom je meranie, tento nástroj umožňuje merať dĺžky alebo počítať výmeru priamo na mapovom podklade. Je veľmi dôležité podotknúť, že dĺžka resp. výmera získaná takýmto spôsobom slúži iba informačne. Ak chcete zistiť napr. rozmery  pozemku, kontaktujte prosím geodeta.


Portál "CICA" (Cadastral Information Correctly Applied) slúži na prehliadanie údajov katastra nehnuteľností. Narozdiel od mapového klienta ZBGIS neobsahuje katastrálnu mapu ale obsahuje veľmi dobrý nástroj na vyhľadávanie. Portál umožňuje vyhľadanie listu vlastníctva podľa čísla listu vlastníctva, podľa parcelného čísla, podľa vlastníka a podľa súpisného čísla. Vyhľadávanie je veľmi jednoduché a to z dôvodu, že nič nemusíte zadávať ručne, všetky informácie vyberáte z preddefinovaných možností, čo veľmi uľachčuje vyhľadávanie. Portál tak isto poskytuje aj informačný výpis listu vlastníctva.


V prípade ak máte problém s vyhľadavaním a získaním údajov o vašej parcele neváhajte nás kontaktovať.