Účelové mapy

Účelové mapy sú napríklad katastrálna mapa alebo polohopisný a výškopisný plán doplnený o určitý špecifický obsah, napríklad o inžinierske siete, technologické zariadenia a pod. V našej firme sa venujeme tvorbe účelových máp väčšieho aj menšieho rozsahu. Pre zaujímavosť môžeme spomenúť témy účelových máp, ktoré sme naposledy vyhotovovali a to:

Účelové mapa na evidenciu: 

- verejného osvetlenia,

- chráničiek el. rozvodov,

- priebehu optického kábla,

- plynových prípojok, kanalizačných a vodovodných prípojok.

Na mapovom podklade vieme zobraziť takmer všetko. Výsledná účelová mapa nie je iba mapa, ktorá slúži iba na zobrazenie daného predmetu ale uchováva aj množstvo informácií ako napr. presnú polohu objektu, hĺbku respektíve výšku objektu a popis objektu. Pre ľahšiu predstavu uvedieme príklad. Predstavte si, že na Vašom pozemku umiestnite v zemi chráničku v ktorej bude uložené el. vedenie. O pár rokov zistíte, že potrebujete danú chráničku nájsť lebo do nej chcete vložiť ešte optický kábel. Vďaka tomu, že máte u nás chráničku zameranú, tak vám vieme presne vytýčiť jeho polohu, aktuálnu hĺbku voči jestvujúcemu terénu a navyše Vám vieme povedať aj aký je rozmer chráničky a aké typy vedení sa v nej nachádzajú. Ďalej je to veľmi dobrá ochrana pred náhodným rozkopaním vedení pri rozkopávkových prácach.

Prečo by ste si mali dať u nás vyhotoviť účelovú mapu? 

- Všetky účelové mapy sú u nás doživotne zdarma zálohované na niekoľkých nezávislých miestach.

- Potrebujete informácie z účelovej mapy cez víkend, sviatky alebo večer? Poskytneme Vám ich kedykoľvek a bezplatne.

- Samozrejmosťou je aj aktualizácia účelových máp a prispôsobenie obsahu a celkového vzhľadu mapy podľa vašich potrieb.

- K účelovým mapám Vám automaticky pridáme aj fotodokumentáciu.

- A cena? Cena účelových máp nie je vôbec vysoká. Namiesto platenia zbytočného rozkopávania terénu za účelom nájdenia vedenia alebo chráničky, opravovania pretrhnutých vedení si môžete zaplatiť účelovú mapu a v konečnom dôsledku aj ušetríte. Účelové mapy nie sú určené len pre firmy ale aj fyzické osoby, ktoré chcú mať evidenciu objektov na svojom pozemku pod palcom.