Vytyčovanie stavieb

Vytýčenie stavby je geodetická činnosť, ktorá spočíva v určení polohy a rozmerov budovy, stavby alebo jej častí v teréne. Tento proces zahŕňa presné vytýčenie a označenie pozície budovy, jej orientáciu a výškové polohy jednotlivých častí na základe projektových plánov a požiadaviek stavebníka.

Vytýčenie stavby sa zvyčajne vykonáva pred samotným začatím stavebných prác a jeho účelom je zabezpečiť, aby stavba bola postavená presne v súlade s projektom a aby mala správne umiestnenie a orientáciu na pozemku. Geodetické práce sa tým pádom podieľajú na zabezpečení správneho a bezproblémového priebehu stavebných prác. Vytýčenie stavby zahŕňa aj následné monitorovanie stavby a kontrolu polohy a výšky počas stavebných prác, aby sa zabezpečilo, že stavba zostáva v súlade s projektom. Tento proces sa zvyčajne ukončí výkresom, ktorý obsahuje presné údaje o polohách a výškových rozmeroch stavby v teréne. Celkovo vytýčenie stavby je dôležitou časťou procesu stavebných prác, ktorá zabezpečuje presnosť a spoľahlivosť pri realizácii stavebných projektov.

Prečo by som mal dať vytýčiť stavbu geodetovi?

Často si zákazníci stavbu vytyčujú sami alebo im stavbu vytýči stavebná firma, pri tomto postupe sa stavba často krát vytyčuje napríklad od jestvujúceho plotu. Pri takomto vytýčení sa niekedy stáva, že jestvujúci plot je osadení na nesprávnom mieste a netvorí hranicu pozemku. V takomto prípade sa môže stať, že časť stavby bude postavená na cudzom pozemku, to sa často krát zistí až pri zameraní stavby geodetom za účelom vyhotovenia geometrického plánu. Prípadov kedy, sa časť stavby pre neodborné vytýčenie postaví na cudzom pozemku nie je málo. Preto sa ohľadom vytýčenia stavby poraďte s geodetom, ktorý Vám stavbu vytýči presne tam, kde má byť.


Otázky a odpovede

Aké podklady je potrebné dodať geodetovi aby mohol stavbu vytýčiť?

- Situáciu osadenia stavby na pozemku.

- Pôdorys základových pásov. resp. projekt základov.

Ako prebieha vytýčenie stavby?

V prvom kroku sa vytyčujú výkopy základových pásov. Po vykopaní a vyliatí základových pásov betónom sa v ďalšom kroku vytyčuje poloha debniacich tvárnic. Poloha debniacich tvárnic sa vyznačí na základové pásy farbou. Po vytýčení stavby dostanete vytyčovací výkres, kde bude znázornené, ktoré body stavby boli vytýčené.

Tento postup je charakteristický pri stavbe rodinných domoch.

Aké služby budem potrebovať od geodeta po vytýčení stavby?

- Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ten budete potrebovať v prípade, ak si budete brať hypotéku na rozostavanú stavbu.

- Geometrický plán ku kolaudácií stavby.

- Zameranie adresného bodu.

Potrebujem zabezpečiť kolíky k vytýčeniu stavby?

Nie všetko potrebné k vytýčeniu ako sú kolíky, spreje, klince do betónu a pod. máme na sklade.

Vytyčujete aj cesty a prístupové komunikácie?

Áno, vytyčujeme aj cesty a prístupové komunikácie.

Viete osadiť stavbu aj výškovo respektíve vytýčiť výšku stavby?

Áno, robíme ako aj polohové tak a výškové vytýčenie stavieb.

Dostanem k vytýčeniu stavby aj vytyčovací výkres?

Áno, k vytýčeniu stavby dostanete aj vytyčovací výkres, ktorí budete potrebovať pri kolaudácií.