Sem vložte podnadpis

Vytyčovanie stavieb

Nevyhnutným predpokladom realizácie stavebného diela je jeho vytýčenie. Uskutočňuje sa na podklade vytýčenia bodov, priamok a kriviek v prírode, ktoré charakterizujú projekt. Vďaka veľmi presnému prístrojovému vybaveniu, s ktorou disponuje naša firma, vieme vytyčovať stavby s presnosťou na milimetre. Po objednaní služby, vám podrobne navrhneme postup vytýčenia pre vašu stavbu.

Prečo by som mal dať vytýčiť stavbu geodetovi?

Často si zákazníci stavbu vytyčujú sami alebo im stavbu vytýči stavebná firma, pri tomto postupe sa stavba často krát vytyčuje napríklad od jestvujúceho plotu. Pri takomto vytýčení sa niekedy stáva, že jestvujúci plot je osadení na nesprávnom mieste a netvorí hranicu pozemku. V takomto prípade sa môže stať, že časť stavby bude postavená na cudzom pozemku, to sa často krát zistí až pri zameraní stavby geodetom za účelom vyhotovenia geometrického plánu. Prípadov kedy, sa časť stavby pre neodborné vytýčenie postaví na cudzom pozemku nie je málo. Preto sa ohľadom vytýčenia stavby poraďte s geodetom, ktorý Vám stavbu vytýči presne tam, kde má byť.